Reklamacja i zwroty

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

W sytuacji gdy otrzymany przez Państwa towar nie spełnia oczekiwań lub są jakieś inne powody dla których chcą Państwo zrezygnować z zakupu, istnieje możliwość zwrotu towaru.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 ‘O prawach konsumenta’ z towaru zakupionego w naszym sklepie Klient może zrezygnować bez podania przyczyny oraz bez żadnych kosztów (oprócz kosztów określonych w Art. 33, Art. 34 ust. 2 oraz Art. 35) w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Dla skorzystania z prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie pisemnego oświadczenia i wysłanie go na adres sklepu internetowego.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (dla zakupów do 24.12.2014 na podstawie Art. 7 pkt 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz dla zakupów od 25.12.2014 na podstawie Art. 27 i Art. 29 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta).

Wyjątek stanowią produkty wykonywane na indywidualne zamóienie Klienta, zgodnie z jego preferencjami, służące zaspokojeniu jego osobistych potrzeb (personalizacja poprzez dodanie imienia, daty czy wykonanie produktu wg nadesłanego przez Klienta wzoru). W opisanym przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

W przypadku odstąpienia od umowy, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki:

  • faktury zakupu towaru,
  • wypełnionego formularza Odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Formularz odstąpienia od umowy znajduje się TUTAJ.

Zwrot świadczeń nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy (Art. 32 ustawy o prawach konsumenta). Zwrot płatności odbywa się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (Art. 32 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta).

Zakupiony towar należy odesłać na poniższy adres:
Łukasz Lisowski
Bogdanowo 11G/14
64-600 Oborniki
Z DOPISKIEM – ZWROT TOWARU
 

REKLAMACJA

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 ‘O prawach konsumenta’, firma Łukasz Lisowski jest zobowiązana do dostarczenia towaru bez wad oraz posiada za te wady odpowiedzialność, a reklamacje są rozpatrywane z tytułu rękojmi (wada fizyczna lub prawna). Jako podstawę prawną przyjmuje się ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Klient w celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego powinien dołączyć pisemne zawiadomienie o wadzie produktu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego produktu oraz niezbędnych dokumentów.


Adres wysyłki:
Łukasz Lisowski
Bogdanowo 11G/14
64-600 Oborniki
Z DOPISKIEM – REKLAMACJA