Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Realizuj zamówienie

Newsletter

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

W sytuacji gdy otrzymany przez Państwa towar nie spełnia oczekiwań lub są jakieś inne powody dla których chcą Państwo zrezygnować z zakupu, istnieje możliwość zwrotu towaru.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku ‘O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny’ z towaru zakupionego w naszym sklepie do dnia 24.12.2014 Klient może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Dla skorzystania z prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie pisemnego oświadczenia i wysłanie go na adres sklepu internetowego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 ‘O prawach konsumenta’ z towaru zakupionego w naszym sklepie od dnia 25.12.2014 Klient może zrezygnować bez podania przyczyny oraz bez żadnych kosztów (oprócz kosztów określonych w Art. 33, Art. 34 ust. 2 oraz Art. 35) w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Dla skorzystania z prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie pisemnego oświadczenia i wysłanie go na adres sklepu internetowego.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (dla zakupów do 24.12.2014 na podstawie Art. 7 pkt 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz dla zakupów od 25.12.2014 na podstawie Art. 27 i Art. 29 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta).

Wyjątek stanowią produkty wykonywane na indywidualne zamóienie Klienta, zgodnie z jego preferencjami, służące zaspokojeniu jego osobistych potrzeb (personalizacja poprzez dodanie imienia, daty czy wykonanie produktu wg nadesłanego przez Klienta wzoru). W opisanym przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

W przypadku odstąpienia od umowy, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki:

  • faktury zakupu towaru, 
  • wypełnionego formularza Odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ DLA ZAKUPÓW DOKONANYCH DO 24.12.2014 DOSTĘPNY JEST TUTAJ.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ DLA ZAKUPÓW DOKONANYCH OD 25.12.2014 DOSTĘPNY JEST TUTAJ.

Zwrot świadczeń nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy (Art. 32 ustawy o prawach konsumenta). Zwrot płatności odbywa się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (Art. 32 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta).

Zakupiony towar należy odesłać na poniższ adres:

Łukasz Lisowski

Bogdanowo 11G/14

64-600 Oborniki

Z DOPISKIEM - ZWROT TOWARU


REKLAMACJA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 556 – 576, Dz. U. 18 maja1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 27-07-2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176), przypinkowo.com.pl dla zamówień do dnia 24.12.2014rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 ‘O prawach konsumenta’ dla zamówień po dniu 25.12.2014 firma Łukasz Lisowski jest zobowiązana do dostarczenia towaru bez wad oraz posiada za te wady odpowiedzialność, a reklamacje są rozpatrywane z tytułu rękojmi (wada fizyczna lub prawna). Jako podstawę prawną przyjmuje się ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Klient w celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego powinien dołączyć pisemne zawiadomienie o wadzie produktu. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego produktu oraz niezbędnych dokumentów.

Adres wysyłki:

Łukasz Lisowski

Bogdanowo 11G/14

64-600 Oborniki

Z DOPISKIEM - REKLAMACJA